wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / suski / Maków Podhalański


GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI
(powiat suski)


Gmina miejsko – wiejska Maków Podhalański położona jest na granicy Beskidu Makowskiego i Żywieckiego w dolinie rzeki Skawa. Obszar o powierzchni 109 km2 zamieszkały jest przez blisko 16 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 147 osób na km2 i jest to 3 wartość wśród 9 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku utrzymywał się na dodatnim poziomie i w 2009 roku osiągnął wartość 0,7 promila. W ubiegłym roku zanotowano dodatnie saldo migracji ogółem w wielkości 4.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 1 811 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział – 32% przypada na przetwórstwo przemysłowe. Handel i naprawa pojazdów samochodowych stanowi 28% ogółu podmiotów. W 2009 roku liczba pracujących wynosiła 2 373, natomiast 606 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 1 517, a przyjeżdżało 1 318 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 25,3 m2 na 1 mieszkańca i jest to 6 wartość w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 36 mieszkań. Rozwój infrastruktury komunalnej przedstawia się następująco: z sieci wodociągowej korzysta 18% mieszkańców (8 lokata w powiecie), natomiast z sieci kanalizacyjnej 25% ludności (5 wynik). Na tle pozostałych gmin powiatu zajmuje ona 2 miejsce pod względem wysokości środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na 1 mieszkańca (37 zł).

Powierzchnia użytków rolnych stanowi blisko 43% (dane z 2005 roku), a lesistość kształtuje się na poziomie 46%. Przez teren gminy przebiegają liczne szlaki turystyczne. Stanowi ona dobrą bazę wypadową dla turystów. Na jej terenie zlokalizowanych jest 7 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to blisko 16 tys.(GUS)

 

GUS
Gmina Maków Podhalański - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »