wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / ostrowiecki / Bodzechów


GMINA BODZECHÓW
(powiat ostrowiecki)


Gmina Bodzechów posiada status jednostki wiejskiej. Położona jest w północno - wschodniej części województwa świętokrzyskiego w powiecie ostrowieckim. Od północy i północnego - zachodu graniczy z dużym ośrodkiem miejskim - Ostrowcem Świętokrzyskim. Położenie to wywiera decydujący wpływ na rozwój gminy i poziom życia jej mieszkańców. Prawdziwą perłą Gminy Bodzechów jest neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Obiekty muzeum udostępnione są do zwiedzania w postaci dwóch podziemnych tras turystycznych oraz skansenu. Można tu podziwiać ślady górnictwa z młodszej epoki kamienia i wczesnej epoki brązu, czyli około 3500 - 1600 lat p.n.e. Krzemionki to obiekt unikatowy, z tego względu zostaną wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obok takich rarytasów jak egipskie piramidy czy francuski Wersal. Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków świadczących o bogatej historii tego regionu.

Gminę zamieszkuje 13,6 tys. osób, tj.11,7% ludności powiatu ostrowieckiego. Zajmuje obszar 122 km2, co daje gęstość zaludnienia wynoszącą 111 osób/km2. Bodzechów jest jedyną gminą w powiecie ostrowieckim, w której przybywa mieszkańców - w relacji do 2002 r. wzrost osiągnął 1,3%. Korzystnie kształtował się w tym okresie przyrost naturalny, pozostając jednak na ujemnym poziomie. W 2009 r. wyniósł minus 0,8 ‰, podczas gdy w 2002 r. - minus 4,8 ‰. Korzystna tendencja utrzymuje się w zakresie salda migracji, które pozostaje dodatnie. Jego wartość wynosiła w 2002r. 5,9‰, natomiast w 2009 r. nieznacznie wzrosła do 6,0‰. Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się na umiarkowanie wysokim poziomie. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 60 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury. Z sieci wodociągowej korzysta 88,9% mieszkańców, z sieci kanalizacyjnej 3,5%, natomiast z gazowej 26,5%. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej jest najniższy w powiecie.

W gminie Bodzechów prowadzi działalność 9,1 % wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 72 jednostki, podczas gdy przeciętnie w powiecie ostrowieckim 94. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnione były 32 osoby, usługach rynkowych - 8, a w nierynkowych - 22. Gmina skupia 12,3% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie.(GUS)


GUS
Gmina Bodzechów- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej