wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / bocheński / Bochnia
 • Czwarta droga Krzyżowa 2017 (2)
 • Trzecia Droga krzyżowa 2017 (1)
 • Druga Droga Krzyzowa 2016
 • Pierwsza Droga Krzyzowa 2015
 • Szopka 2016
 • Szopka 2016
 • Kościół Pomocniczy w Stradomce
 • Kościół Pomocniczy w Stradomce
 • ;)
 • Nowy Most w Stradomce
 • Nowy Most ( w tle wzgórze Borek) w Stradomce
 • Nowy Most w Stradomce
 • Ośrodek Zdrowia i Świetlica Wiejska w STradomce
 • Ośrodek Zdrowia i Świetlica Wiejska w STradomce
 • Świetlica Wiejska w Stradomce
 • Nowy most w Stradomce
 • barany ;)
 • w sadzie
 • widok ze szlaku
 • na szlaku rowerowym
 • na szlaku rowerowym
 • na szlaku rowerowym
 • na szlaku rowerowym
 • zachód słońca nad Stradomką


GMINA BOCHNIA
(powiat bocheński)


Gmina wiejska Bochnia znajduje się w środkowej części województwa małopolskiego, na granicy Pogórza Wielickiego i Kotliny Sandomierskiej. Gminę zamieszkuje 18,7 tys. osób, co na obszarze równym 132 km2 generuje gęstość zaludnienia w wysokości 143 osoby na km2. W porównaniu do 2000 roku liczba mieszkańców wzrosła o blisko 12%.Przyrost naturalny od 2000 roku kształtował się na dodatnim poziomie i w ubiegłym roku osiągnął poziom 1 promila. Także saldo migracji przyjmowało dodatnie wartości i w 2009 roku wyniosło 3,47 promila, co jest 2 wartością w powiecie.

Ilość mieszkań oddanych do użytkowania w ubiegłym roku wyniosła 70, a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w zasobach kształtuje się na poziomie 28 m2 na 1 osobę. Jedno z ważniejszych zadań dotyczących infrastruktury komunalnej na terenie gminy stanowić będzie rozwój sieci kanalizacyjnej, do której dostęp posiada 47% ogółu ludności. 78% mieszkańców ma dostęp do sieci wodociągowej. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 1 149 podmiotów gospodarczych. Najwięcej z nich przypada na sekcję handel i naprawa samochodów – blisko 29%, natomiast 26 % stanowi kolejna co do wielkości udziału sekcja budownictwa.

Gmina zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem wydatków budżetu gminy na 1 mieszkańca (2 414 zł). W 2009 roku liczba pracujących wyniosła 1 357, natomiast 530 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. Do pracy na teren gminy w 2006 roku przyjeżdżało 456, natomiast wyjeżdżało 1 771 osób. W gminie znajduje się jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, w którym udzielono w 2009 roku 7 413 noclegów. Użytki rolne stanowią blisko 56%, lesistość kształtuje się na poziomie blisko 21%. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje 34,2% terenu, znajdują się tu również 22 pomniki przyrody.(GUS)

 

GUS
Gmina Bochnia - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »