wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / gorlicki / Bobowa
  •  Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1605 r.
  • Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1605 r.
  • Zwycięski wieniec
  • Korowód dożynkowy
  • Grupa dożynkowa Wilczyska
  • Dożynki 2014
  • Dożynki 2014, proboszcz ks Sławomir Gulik
  • Dożynki 2014


GMINA BOBOWA
(powiat gorlicki)


Gmina Bobowa, położona jest w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, nad rzeką Białą Tarnowską, na trasie Tarnów - Nowy Sącz, przy linii kolejowej Tarnów – Stróże, na północny zachód od Gorlic. Podzielona na osiem sołectw, zajmuje łączną powierzchnię 50 km2, z czego około 15% stanowią tereny zalesione, a 72% użytki rolne (dane z roku 2005). Z początkiem 2009 roku nastąpiła zmiana systematyki terytorialnej jednostki z gminy wiejskiej na miejsko – wiejską.

Liczba mieszkańców gminy wynosiła 9,3 tys. osób, z czego około 3 tys. zamieszkiwało w samym mieście. Gęstość zaludnienia równa 187 osób na km2 jest największą w całym powiecie gorlickim. W 2009 roku zarejestrowany został wysoki przyrost naturalny na poziomie 7,5 promila oraz ujemne saldo migracji równe minus 17 osób. Z sieci wodociągowej korzysta niewiele, bo jedynie 30% mieszkańców gminy, z sieci kanalizacyjnej natomiast 21%. Jednocześnie gmina nie poniosła w 2009 roku żadnych nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej ani na środki trwałe służące ochronie środowiska. W roku 2009 oddano do użytkowania 23 nowe mieszkania, zwiększając tym samym ich ogólną liczbę do 2 114.

Gmina zanotowała najniższe koszty obsługi długu publicznego w skali całego powiatu, a także jedne z najniższych patrząc przez pryzmat całego województwa. Według rejestru REGON, w gminie zarejestrowanych jest 395 podmiotów gospodarczych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych sięgnęła 430 osób, z czego 239 stanowiły kobiety. Do dziś zachował się średniowieczny układ rynku i ulic. Miasteczko jest celem pielgrzymek Żydów - chasydów z całego świata. Na miejscowym cmentarzu żydowskim znajduje się macewa cadyka Salomona ben Natana, twórcy szkoły talmudycznej „jesziwe”. Na terenie Bobowej, zlokalizowane są także liczne zabytki architektury sakralnej, których powstanie datuje się na XIV oraz XV wiek.(GUS)

 

GUS
Gmina Bobowa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »