wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / opolski / Łaziska
 • Prezydent Anfdrzej Duda w Kopaninie
 • Sad
 • Uprawa Chmielu
 • Kopanina Kaliszańska
 • Kopanina Kaliszańska
 • Kopanina Kaliszańska
 • Kopanina Kaliszańska
 • Kopanina Kaliszańska
 • Kopanina Kaliszańska
 • Kopanina Kaliszańska
 • Wjazd do wsi
 • Wjazd do wsi


GMINA ŁAZISKA
(powiat opolski)


Gmina Karczmiska leży w północno - zachodniej części powiatu opolskiego, na styku trzech subregionów: Płaskowyżu Nałęczowskiego, Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej.

Gminę zamieszkuje 6,1 tys. osób, na obszarze równym 94,6 km2. Gęstość zaludnienia wynosi 64 osoby/km2, przy średniej dla powiatu 77. W wyniku niekorzystnych tendencji związanych z przyrostem naturalnym i migracjami liczba ludności od 2000 roku zmniejszyła się o 5,9%. Na przestrzeni dziesięciu lat odnotowano również zmiany w strukturze ludności. Zmniejszył się udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (z 25,2% do 18,7%) i poprodukcyjnym (z 20,4% do 19,1%), a zwiększył się udział ludności w wieku produkcyjnym (z 54,4% do 62,2%).

Gospodarka gminy opiera się głównie na rolnictwie. Na średniej jakości glebach uprawia się zboża, rośliny okopowe, tytoń, a także truskawki, maliny i porzeczki. Z uwagi na zalety krajobrazu i klimat gminy, sąsiedztwo Kazimierza Dolnego i Nałęczowa oraz położenie w granicach i otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego coraz większego znaczenia nabierają walory turystyczno-rekreacyjne. Lasy rosnące na wydmach (z przewagą sosen) podnoszą wartość zdrowotną tutejszego klimatu. Okolica stwarza dobre warunki do wędrówek pieszych, rowerowych, wycieczek samochodowych i kolejką wąskotorową, grzybobrania i wędkowania. Atrakcję stanowi również najstarszy w regionie dąb-pomnik przyrody “Władek z Zagrzęby”.

Na terenie gminy działa jedna oczyszczalnia ścieków. Z sieci wodociągowej korzysta 75,4% mieszkańców gminy, 8,1% z sieci kanalizacyjnej, natomiast z sieci gazowej ponad 30%.

Według rejestru REGON na terenie gminy działało 195 podmiotów prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, z tego 174 to podmioty prywatne. 70,8% wszystkich podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, głównie z zakresu usług dla ludności.(GUS)


GUS
Gmina Łaziska - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki