wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / bocheński / Łapanów
 • IMG_3647
 • Listek
 • Krzyż 1
 • Znak 2
 • "Zygarek"
 • Znak 1
 • Droga do Przeginii
 • Zbydniów 2
 • Zbydniów 1
 • Droga
 • Domek w dolinie
 • Kura 2
 • Kura 1
 • Droga do Tarnawy 2
 • Chmurki i górki
 • Droga do wsi 2
 • Droga do wsi 1
 • Droga do Tarnawy 1
 • Zdjecie0134
 • Kopia Powodz 004
 • cd. powodzi
 • Powódz!!
 • Las koło dworku 2
 • Las koło dworku 1


GMINA ŁAPANÓW
(powiat bocheński)


Gmina wiejska Łapanów położona jest w środkowej części województwa małopolskiego, w dolinie rzeki Stradomki na terenie Pogórza Karpackiego. Podzielona na 17 sołectw, zajmuje obszar 72 km2 (11% całkowitej powierzchni powiatu bocheńskiego), który zamieszkuje 7,7 tys. mieszkańców, przy gęstości zaludnienia równej 107 osób na km2. Udział ludności w wieku produkcyjnym w populacji gminy ogółem wyniósł 61%. Przyrost naturalny w roku 2009 osiągnął poziom 4,5 promila (jest o 0,8 promila wyższy od wskaźnika dla całego powiatu), przy średniorocznym wzroście na przestrzeni ostatnich ośmiu lat wynoszącym 2,3 promila. Ponadto zanotowano ujemne saldo migracji ogółem w liczbie minus 3.

W roku 2009 oddano do użytkowania 21 mieszkań, zwiększając ich ogólną liczbę do 2 221, przy przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na jedną osobę, która wyniosła około 26 m2. Z sieci wodociągowej korzysta 68% mieszkańców, z kanalizacyjnej natomiast 20%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gmina ponosiła wydatki na środki trwałe służące ochronie środowiska w wysokości 2,62 zł oraz gospodarce wodnej w wysokości 30 zł. Są to jedne z najniższych wartości w skali całego powiatu. Łapanów ponosi również wysokie koszty obsługi długu publicznego rzędu 396 tys. zł.

Obszar gminy niemal w całości jest objęty ochroną prawną przez wzgląd na różnorodność biologiczną terenu. Zlokalizowanych jest tu 11 pomników przyrody. Do atrakcji turystycznych, oprócz licznych zabytków architektury sakralnej, można zaliczyć zespół dworsko-pałacowy w Zbydniowie oraz zamek w Wieruszycach z początku XV wieku.

W gminie, według rejestru REGON, zarejestrowanych jest 439 podmiotów gospodarczych. Liczba pracujących ogółem wyniosła w 2009 roku 705 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym osiągnął poziom 4,1% (191 osób).(GUS)

 

GUS
Gmina Łapanów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »