wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / łańcucki / Łańcut
 • Płk Leopold Lis-Kula
 • Płk Leopold Lis-Kula
 • Obelisk z tablicą pamiątkową
 • Tablica Pamiątkowa
 • Obraz i relikwie błogosła
 • Mapa wsi
 • Zespół Szkół
 • Urząd pocztowy
 • Ośrodek zdrowia
 • Kościół pw. św. Sebastiana
 • Hospicjum im. Bł. Achillesa Puchały
 • Przedszkole
 • Hospicjum im. Bł. Achillesa Puchały
 • Fragment ołtarza, ostatnia wieczerza
 • Ołtarz główny
 • Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa.
 • Neogotycka kapliczka
 • Wesele - Handzlówka 1958r
 • Wesele - Handzlówka lata 50-te
 • Wesele - Handzlówka 1934r
 • Widok ze wzgórza w Handzlówce
 • Widok wsi z lotu ptaka
 • Wesele - Handzlówka 1958r
 • Szkoła Koszykarska w Albigowej


GMINA ŁAŃCUT
(powiat łańcucki)

 


Gmina Łańcut leży w centralnej części województwa podkarpackiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łańcuta, na pograniczu Doliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego. Jest gminą wiejską usytuowaną przy międzynarodowej trasie E-40. Pod względem powierzchni i ludności jest największą gminą powiatu łańcuckiego. W jej skład wchodzi 9 sołectw. Zajmuje obszar 107 km2 zamieszkały przez 20586 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest duża i wynosi 194 osoby na 1 km2. Na 100 mężczyzn przypadają 104 kobiety. Korzystnym zjawiskiem demograficznym jest wysoki przyrost naturalny – liczba urodzeń żywych jest o 89 osób większa od liczby zgonów. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest zbyt wysoki, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 62 osoby w wieku nieprodukcyjnym, czyli więcej niż średnia dla województwa i powiatu łańcuckiego.

 

Gmina ma charakter rolniczy o bogatych tradycjach sadowniczych. Użytki rolne stanowią przeszło 88% powierzchni gminy, a lasy tylko 5,8%. Pod względem lesistości należy ona do gmin wiejskich o najmniejszej powierzchni lasów. W gminie zarejestrowanych jest 1125 podmiotów gospodarki narodowej; w tym w sektorze prywatnym 96,8%. Na 10 tys. ludności przypada 546 podmiotów, podczas gdy średnio w powiecie łańcuckim 640. W handlu; naprawie pojazdów samochodowych zarejestrowanych jest 29,6% wszystkich podmiotów, budownictwie 14,2%, przemyśle 13,4% a w transporcie i gospodarce magazynowej 10,5%. W sektorze gospodarki narodowej pracuje 1700 osób, w tym 961 kobiet. Na 1000 mieszkańców liczba osób pracujących wynosi 82,6, podczas gdy w powiecie 155,3. Gmina posiada 5780 mieszkań, na 1 tys. mieszkańców przypada 281 mieszkań, czyli niewiele mniej niż średnio w powiecie łańcuckim. W 2009 r. oddano do użytkowania 62 lokali. Uczniowie uczą się w 9 szkołach podstawowych i 7 gimnazjach. Na 1 komputer w szkołach podstawowych przypada prawie 7 uczniów, a w gimnazjach 13. W gminie działa 9 bibliotek, przeciętnie 1 czytelnik w ciągu roku wypożyczył 23 książki. W urzędzie pracy zarejestrowanych jest 1217 bezrobotnych, co oznacza, że na 1000 mieszkańców 59 pozostaje bez pracy.

 

Najczęściej odwiedzanymi miejscowościami w gminie jest Handzlówka i Cierpisz, których część należy do Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W Handzlówce znajduje się narciarska trasa zjazdowa z wyciągiem orczykowym. Wśród zabytków na szczególna uwagę zasługują dwa drewniane kościoły w Soninie i Kosinie, należące do szlaku Architektury Drewnianej Województwa Podkarpackiego oraz Muzeum Regionalne w Handzlówce.(GUS)


GUS Gmina Łańcut - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej