wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Widok na Dunajec z Maszkowicami
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Góra Zyndrama
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Szkoła podstawowa
 • Cmentarz choleryczny w Maszkowicach.
 • Cmentarz choleryczny w Maszkowicach.
 • Wydarzenia 	  Uroczystości z okazji 85-lecia OSP
 • Uroczystości z okazji 85-lecia OSP
 • Szkoła podstawowa
 • Mapa Maszkowic i okolicy
 • Maszkowice
 • Maszkowice
 • Maszkowice
 • Maszkowice
 • Widok na Górę Zyndrama, widoczne wykopaliska


GMINA ŁĄCKO
(powiat nowosądecki)


Gmina wiejska Łącko położona jest w paśmie Beskidu Sądeckiego i Wyspowego w zachodniej części powiatu nowosądeckiego. Obszar o powierzchni 132 km2 zamieszkały jest przez 15,3 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 115 osób na km2 i jest to 10 wartość w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 6,9 promila. W latach 2001 – 2005 saldo migracji ogółem było ujemne, natomiast od 2006 przyjmowało dodatnie wartości i w 2009 roku kształtowało się na poziomie 27 osób.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 827 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział – 28% ma sekcja budownictwa, handel i naprawa pojazdów samochodowych stanowi 25% ogółu podmiotów. W 2009 roku liczba pracujących wynosiła 876, natomiast 806 osób zarejestrowanych było jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 986, a przyjeżdżało 198 osób. Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 19,1 m2 na 1 mieszkańca i jest to 11 wartość spośród 16 gmin w powiecie.

W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 28 mieszkań. Infrastruktura komunalna na terenie gminy jest na średnim poziomie. Do sieci wodociągowej dostęp posiada blisko 31% mieszkańców (11 lokata). Z kanalizacji korzysta natomiast blisko 23% mieszkańców (8 lokata).

Na terenie gminy funkcjonuje jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to blisko 385. Lesistość kształtuje się na poziomie 41%. Powierzchnia gruntów ornych stanowi 46% obszaru gminy (dane z 2005 roku). Gmina znana jest z sadownictwa. Sławę przynoszą jej znane produkty regionalne: śliwowica łącka i jabłka łąckie. Ponadto posiada wiele atrakcji turystycznych. Zaliczyć do nich można, oprócz wielu szlaków turystycznych, możliwość spływów kajakowych na rzece Dunajec.(GUS)

 

GUS
Gmina Łącko - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »