wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Encyklopedia / Kultura i tradycja regionu

„Wiedz, że to przez tradycję wyróżniony jest majestat człowieka od zwierząt polnych, a ten, co od sumienia historii się oderwał, dziczeje na wyspie oddalonej i powoli w zwierzę zamienia się."

Cyprian Kamil Norwid - Garstka piasku

Spośród wielu definicji kultury najwłaściwszą w odniesieniu do Interaktywnej Encyklopedii Wsi wydaje się określenie kultury jako środków radzenia sobie ze światem, zbioru wytworzonych przez ludzi przedmiotów materialnych, sposobów zachowania i instytucji uznanych za warte przekazania wspólnocie i jej następcom.

Co będzie a co zaś nie będzie kulturą w tym rozumieniu? Kulturą będzie wszystko to, co zostało przez społeczeństwo zaakceptowane, jako prowadzące do lepszego życia - wynalazki, udogodnienia, ale również całość praktycznej i umysłowej wiedzy wykorzystywanej przez lud. Będzie to antologia wierzeń i praktyk ludowych, pochwalanych zwyczajów i obyczajów, wytworów artystycznych z kręgu literatury, muzyki i plastyki.
Cechą wspólną tych zjawisk będzie to, że ich korzenie tkwią w tradycji.

Tradycje regionu zrozumieć można, jako sposoby robienia, odczuwania i działania ukształtowane w toku rozwoju kultury danego regionu, a dawność podawano jako ich uzasadnienie. Tradycja to dawniej wymyślone zasoby kultury, dostępne dla ludzi za pomocą przekazów, najczęściej ustnych, a których używa się na wzór uprzednich pokoleń, wedle tradycji. Kultura tradycyjna to kultura ograniczona przestrzennie, niepoślednią rolę odgrywa
w niej religia i magia będące podstawą światopoglądu, najwyższą wartością jest rodzina i wspólnota, które zawsze są ponad indywiduami.

Wspólnoty wiejskie od dawien dawna żyły z dala od szybko zmieniającej się cywilizacji. W zaciszach zaścianków, przysiółków żyli ludzie, którym drogę życia wytyczała kultura przekazywana przez ich najbliższe otoczenie – autorytety takie, jak dziadkowie i rodzice. Ich mądrość stanowiła zasób tradycji, sprawdzonej wiedzy, obyczajów, wierzeń, sposobów tworzenia, z których czerpały następne pokolenia. Można powiedzieć, że pogląd na świat ludzi wsi ograniczał się do widnokręgu, ale tradycja tłumaczyła wszystkie zjawiska przyrodnicze i duchowe, z jakimi spotykali się ci ludzie, tym samym tworzyła pełny obraz świata. Tradycyjna kultura wsi dawała ludziom to,
co w życiu ważne: swojskość, poczucie bezpieczeństwa, oferowała szczęście i optymizm, pozwalała z nadzieją spoglądać w przyszłość.

Zapraszamy Państwa do własnych poszukiwań w kulturze i tradycji, oraz do dzielenia się z innymi swoją wiedzą
i spostrzeżeniami. Pragnęlibyśmy by za pomocą naszego portalu wsiepolskie.pl kultura i tradycja regionów mogła zostać nie tylko skatalogowana, ale by ze wsparciem pamięci i wiedzy wielu osób, z tymi regionami związanych, stała się dostępna dla wszystkich. Wierzymy, że odkrycie „dawności” kultury oraz jej odniesień do teraźniejszości sprawi wiele satysfakcji i radości i sprzyjać będzie odkrywaniu zapomnianych związków i nawiązywaniu nowych kontaktów.

 

Filtr wyszukiwania

  • lub Anuluj

Wizytówki

Stwórz na portalu wsiepolskie.pl własną wizytówkę, by skutecznie zareklamować swoją firmę, instytucję czy organizację. Informacja o twojej działalności pojawi się na stronach internetowych wsi w gminie, powiecie, województwie lub też w całym kraju. Włącz się do ogólnopolskiego organizmu internetowego wsiepolskie.pl rozdając swoją wizytówkę użytkownikom naszego portalu. Dzięki oryginalnej, niezwykle skutecznej, regionalno-tematycznej wyszukiwarce twoja oferta trafi do wielu potencjalnych odbiorców i zainteresowanych.