wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Strojem regionalnym nazywamy ubiór wykonany zgodnie z lokalną tradycją, mający zadania estetyczne
i symboliczne. Tym ostatnim będzie, między innymi, odróżnienie się ludności wiejskiej od innych warstw społeczeństwa oraz wyrażenie różnic regionalnych.

W drugiej połowie XIX wieku ludność wiejska zaczęła się bogacić i zauważać odrębność swojej kultury, jej powagę i dawność. Poprawa sytuacji materialnej sprawiła, że mieszkańcy wsi chcieli także lepiej wyglądać. W ten sposób coraz bardziej różnicowały się stroje regionalne, które dziś często nazywa się strojami ludowymi. Ubrania po części wzorowano na strojach mieszczańskich i szlacheckich oraz na uniformach wojskowych. Z czasem zaczęły zanikać, ale w niektórych okolicach w czasach dwudziestolecia międzywojennego stały się one odzieżą odświętną
i niekiedy do tej pory zachowały taką funkcję. Różnice w ubiorze były czasami widoczne pomiędzy dwiema sąsiednimi wsiami, co mogło być wyrazem chęci odróżnienia swoich od obcych. Współcześnie ta różnorodność zdążyła już praktycznie przetrwać w dokumentacji etnograficznej i muzeach, rzadziej w zbiorach prywatnych.

Pragniemy ukazać tu dawną świetność i różnorodność strojów regionalnych nie tylko na płaszczyźnie ogólno regionalnej, ale także międzywiejskiej. Liczymy, że zechcą państwo udokumentować świetną różnorodność swych ubiorów regionalnych w postaci zdjęć, rysunków a także opisu symboliki stroju.

Filtr wyszukiwania

  • lub Anuluj

Wizytówki

Stwórz na portalu wsiepolskie.pl własną wizytówkę, by skutecznie zareklamować swoją firmę, instytucję czy organizację. Informacja o twojej działalności pojawi się na stronach internetowych wsi w gminie, powiecie, województwie lub też w całym kraju. Włącz się do ogólnopolskiego organizmu internetowego wsiepolskie.pl rozdając swoją wizytówkę użytkownikom naszego portalu. Dzięki oryginalnej, niezwykle skutecznej, regionalno-tematycznej wyszukiwarce twoja oferta trafi do wielu potencjalnych odbiorców i zainteresowanych.

 


Więcej wizytówek »