wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Aktualności / ALARM PRZECIWPOWODZIOWY

KOMUNIKAT W związku z wprowadzonym alarmem przeciwpowodziowym dla Gminy Pomiechówek, Wójt Gminy informuje, że dnia 7 czerwca (poniedziałek) przewidywane jest kolejne przejście fali powodziowej. Prognozowany poziom fali kulminacyjnej zgodnie z komunikatami przekazywanymi przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, może osiągnąć stan sprzed dwóch tygodni. Od dnia 6 czerwca (niedziela) rozpoczęto akcję workowania piasku przy udziale służb gminnych oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku. Zachęcam mieszkańców Gminy do czynnego uczestnictwa w akcji przeciwpowodziowej. Bieżące informacje dotyczące zagrożenia powodziowego będą przekazywane przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel.(022) 765-27-26 lub sołtysów zagrożonych miejscowości oraz na stronie internetowej Gminy Pomiechówek (www.pomiechowek.pl) Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki

Autor: Bartosz Kiliś