wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Aktualności / Otwarcie nowego mostu w Stradomce

Piątek, 14 listopada 2014 - Po 5 miesiącach prac, po rozbiórce starego mostu "W nowym miejscu powstał jednoprzęsłowy żelbetowy most łukowy o szerokości 13,2m i długości całkowitej 82 m. Poszerzono drogę powiatową do 7,6 m i wybudowano chodniki. Przebudowie uległo również skrzyżowanie z drogą gminną, którą poszerzono do 5m a po obu stronach powstały chodniki o szerokości 2m. Wody opadowe z jezdni zostały odprowadzone do przebudowanych i umocnionych rowów przydrożnych, a skarpy zabezpieczono narzutami kamiennymi. Zamontowane zostały także bariery drogowe. Inwestycja była możliwa dzięki otrzymanej przez powiat bocheński promesie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości ok. 7,7 miliona złotych." (bochnianin.pl)

Autor: Marzena Czekaj